Belasting en gokken

Hoewel gokken bij online casino’s in principe illegaal is in Nederland, wordt het niet gehandhaafd. Wel moeten deelnemers kansspelbelasting betalen over de winst die zij behalen bij deze casino’s. Deze belasting bedraagt 29% van de winst. Bij sommige online casino’s wordt er al een vorm van belasting betaald over de winst. In dergelijke gevallen hoeft er in Nederland niet nog eens belasting betaald te worden.

Status online casino’s en belasting

De status van online casino’s in Nederland bevindt zich in een overgangsfase. Hoewel nog altijd verboden, wordt dit verbod niet gehandhaafd richting deelnemers. Bovendien moeten zij kansspelbelasting afdragen over de winst. De winst wordt hierbij gedefinieerd als het totale winstbedrag minus de totale inzet.

Alleen over dit verschil moet belasting betaald worden. Dit bedraagt altijd 29% en moet voor het einde van de volgende maand waarin het bedrag verdiend is worden afgedragen. Wordt de winst bijvoorbeeld op 15 mei behaald, dan moet voor de laatste dag van juni aangifte gedaan worden. Wordt er maandelijks winst behaald in online casino’s, dan moet er dus ook maandelijks belastingaangifte gedaan worden. Meestal moeten spelers hiervoor zelf een formulier van de Belastingdienst downloaden en vervolgens invullen.

In enkele gevallen wordt online ook al kansspelbelasting afgedragen in het land waarin de website gevestigd is. Wanneer dit aangetoond kan worden en dit bovendien een belasting is die vergelijkbaar is met die in Nederland, kan er in Nederland een vrijstelling worden aangevraagd. In de praktijk wordt er bij online casino’s doorgaans echter geen kansspelbelasting betaald.

Winst in buitenlandse casino’s en loterijen

Ook over winst behaald in buitenlandse fysieke casino’s en bij buitenlandse loterijen moet er kansspelbelasting betaald worden. Het werkt hier echter anders dan bij online casino’s: tot een bedrag van € 449 hoeft er geen belasting betaald te worden. Bovendien gaat het hier om de winst zonder aftrek van de initiële inzet, wat wel wordt afgetrokken van de winst bij online casino’s. Wordt de winst verder behaald in een EU- of EER-land, dan hoeft er geen belasting betaald te worden. Dit betekent dat over winst behaald in een casino in bijvoorbeeld Las Vegas wel kansspelbelasting betaald moet worden.

Inkomstenbelasting en vermogensbelasting

Over winst die behaald wordt in online casino’s hoeft, naast kansspelbelasting, geen inkomstenbelasting betaald te worden. Dit betekent dat inkomsten uit kansspelen relatief licht belast worden, gezien over inkomsten uit arbeid tenminste 36,55% inkomstenbelasting wordt betaald.

Bij zeer grote winsten moet er echter wel vermogensbelasting worden afgedragen. Wanneer door winst uit kansspelen het eigen vermogen stijgt boven de € 24.437 (2016), moet er jaarlijks 1,2% vermogensbelasting (Box 3) afgedragen worden.