Belastingdienst en gokken

Op de Nederlandse gokmarkt is de Kansspelautoriteit verantwoordelijk voor de kansspelheffing. De kansspelheffing is echter niet hetzelfde als kansspelbelasting. De kansspelbelasting wordt niet geheven door de Kansspelautoriteit, maar door de Belastingdienst. De kansspelbelasting moet betaald worden over prijzen en winst. In veel gevallen, bijvoorbeeld bij loterijen, wordt de aangifte verzorgd door de organisator en hoeft de speler niets te doen. In sommige andere gevallen moet de speler zelf aangifte doen bij de Belastingdienst.

Rol Belastingdienst op gokmarkt

De Kansspelautoriteit is merendeels verantwoordelijk voor het toezicht op de gokmarkt en heft bovendien de kansspelheffing bij exploitanten. De Belastingdienst beperkt zich tot het heffen van kansspelbelasting, die betaald dient te worden door winnaars van geldprijzen.

Belangrijk is hier het verschil tussen de kansspelheffing en kansspelbelasting. De kansspelheffing is puur voor kansspelexploitanten. Deelnemers van loterijen of (online) casino’s krijgen hier nooit mee te maken. Bovendien speelt de Belastingdienst geen enkele rol bij deze heffing. De kansspelbelasting daarentegen, wordt geheven over winst van spelers en wordt altijd geheven door de Belastingdienst.

Kansspelbelasting betalen aan de Belastingdienst

Iedereen die een prijs van meer dan € 449,- wint moet kansspelbelasting betalen, mits de initiële inzet niet hoger was dan de uiteindelijke prijs. Wanneer er met een enkel lot meerdere prijzen worden gewonnen die individueel niet hoger zijn dan € 449,-, moet er soms toch belasting betaald worden. Omdat de Belastingdienst de prijzen niet individueel ziet, moeten de verschillende prijzen hier bij elkaar worden opgeteld om te bepalen of de totale winstprijs hoger dan € 449,- is.

In veel gevallen is het voor deelnemers niet nodig om zelf aangifte te doen. Bij loterijen is de organisator verantwoordelijk voor de aangifte. Dit geldt ook voor winst die behaald word bij Holland Casino. Het kan per organisator echter verschillen of de belasting pas na winst wordt berekend over het prijzengeld, of vooraf al is berekend. In beide gevallen wordt er belasting betaald aan de Belastingdienst, maar in het laatste geval ontvangen winnaars ook daadwerkelijk het geldbedrag dat vermeld wordt als prijs.

Kansspelbelasting bij winst online casino

Online casino’s vormen een speciale groep binnen de gokmarkt. De status van deze casino’s is enigszins controversieel, omdat ze formeel gezien niet mogen opereren op de Nederlandse gokmarkt. Om deze reden worden online casino’s nooit in de Nederlandse taal aangeboden.

Wanneer een speler een geldprijs wint in een online casino, moet hij of zij zelf aangifte doen bij de Belastingdienst. Een uitzondering is een situatie waarin in het buitenland al een soortgelijke kansspelbelasting is betaald. Om dubbele heffingen te voorkomen, hoeft de deelnemer in dergelijke gevallen geen belasting te betalen in Nederland. Wel moet de belasting in het buitenland vergelijkbaar zijn in hoogte met deze van de Nederlandse Belastingdienst.

Ook voor online winsten geldt dat de winst hoger dan € 449,- moet zijn, voordat kansspelbelasting betaald moet worden. Inzetten mogen van de winstprijs worden afgetrokken om te bepalen of er belasting betaald moet worden. Is dit het geval, dan kan online aangifte gedaan worden. Het belastingtarief voor prijzen uit kansspelen bedraagt altijd 29%.