Een gokprobleem herkennen

Probleemgokken is gedrag gerelateerd aan gokken dat problemen en schade veroorzaakt aan zowel de gokker zelf, als zijn of haar omgeving. Niet alleen de familie, maar ook vrienden en zelfs kennissen van de verslaafde kunnen te maken krijgen met de gokproblemen. Ook op het werk kunnen (grote) problemen ontstaan. Wanneer iemand moeite heeft om het gedrag onder controle te houden, kan dit leiden tot stress, depressies en onrust. Het kan leiden tot achterstand op het werk of tijdens de studie en zorgen over geldzaken creëren. Wanneer bij iemand één of meer van deze problemen bestaan, spreken we van een gokprobleem.

Wat is een probleemgokker?

Gokproblemen kunnen iedereen overkomen. Het kan op iedere leeftijd ontstaan, bij vrouwen en mannen, bij iedere etnische groep en alle lagen van de bevolking. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen die uit een familie met gokproblemen komen sneller zelf gokproblemen ontwikkelen. Ditzelfde geldt voor personen die al op jonge leeftijd zijn begonnen met gokken.

Een gokverslaving wordt vaak ook omschreven als een ‘verborgen verslaving’. Dit, omdat andere verslavingen, zoals drugsverslavingen, doorgaans beter zichtbaar zijn vanwege hun fysieke effecten. Hier tegenover staan gokverslavingen die doorgaans niet opvallen tenzij de verslaafde dit vertelt.

Wat veroorzaakt een gokprobleem?

Niemand weet exact wat er leidt tot een gokverslaving. Hoewel er duidelijke correlaties ontdekt zijn tussen gokken in de familie, de leeftijd waarop voor het eerst gegokt wordt en ervaringen met een grote winst vroeg tijdens het gokken, zijn er geen precieze factoren aan te wijzen. De genoemde factoren lijken de kans op het ontwikkelen van een gokverslaving wel te verhogen.

Het aanwijzen van een oorzaak wordt nog lastiger doordat een gokverslaving zelden het enige probleem van een persoon is. Vaak gaan gokverslavingen gepaard met andere problemen, zoals een alcohol- of drugsverslaving. Dit wordt ook wel co-morbiditeit genoemd. Onderzoek in de genetica hebben aangetoond dat mensen een genetische aanleg kunnen hebben om een verslaving of dwangmatig gedrag te ontwikkelen. Waarschijnlijk ontstaat een gokverslaving door een combinatie van al deze factoren.

Een gokverslaving kan ernstige gevolgen hebben. Herkenning en behandeling is van essentieel belang. Meerdere instanties kunnen hierbij helpen.

Hulp en therapie bij gokproblemen

Heb je vragen of zorgen over je eigen gokproblemen of dat van een bekende, dan kun je contact opnemen met stichting Anonieme Gokkers Omgeving Gokkers (AGOG). Deze organisatie biedt hulp aan mensen die problemen hebben met gokken of mensen die problemen hebben met gokkers in hun omgeving. AGOG biedt onder meer groepstherapie en persoonlijke gesprekken aan.

Ook de Nederlandse Kansspelautoriteit zet zich in om gokverslavingen te voorkomen met voorlichting en algemene informatievoorziening. Bij gokproblemen verwijst de Kansspelautoriteit onder meer door naar de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Ook biedt de Kansspelautoriteit in samenwerking met de GGZ cursussen aan voor medewerkers van casino’s om gokverslavingen te herkennen bij klanten.

Personen die bij zichzelf gokproblemen hebben geconstateerd, kunnen ook persoonlijk contact opnemen met een GGZ-instantie. Eventueel kan dit via een huisarts.